Vážná onemocnění, jak je pojistit a nestálo to moc

Vážná onemocnění se také řadí také k rizikům, které mohou člověka doživotně poznamenat nebo minimálně na dlouhou dobu odstavit z aktivního života.. Je třeba si uvědomit, že vážné onemocnění neovlivní jenom mne a mé příjmy, ale také příjmy nejbližších v rodině. A účty během léčení nepočkají.

Pokud například dostanu rakovinu, vím že mne čeká náročné léčení, které bude nejenom vyžadovat čas, ale mnohdy také zvýšené výdaje. Věřím, že stejně jako já, tak i ostatní lidé se budou především soustředit na co nekvalitnější a nejrychlejší léčení. Tedy odpadne příjem můj, protože nebudu schopen dělat svou práci, ale také z části příjem partnerův, který mne bude chtít doprovázet na léčení (mnohdy se sám ani nebudu schopen dopravit), být mi oporou a všemožně mi pomáhat v cestě za zotavením. A opět - své závazky a hypotéku budu muset platit stále, banka bude chtít své peníze.

Varianty rizika vážných nemocí a výčet nemocí, 
na které se riziko vztahuje.

Pojistná částka a pojistné
Nastavím si tedy pojistnou částku tak, aby mi příjem nechyběl aspoň rok nejlépe tři. Například na 500 000 Kč. V případě diagnózy některé z výše uvedených nemocí (u produktu Na Přání od Kooperativy) mi pojišťovna vyplatí nastavenou pojistnou částku a já se mohu věnovat léčbě a pokud možno se co nejdříve vrátit do práce a k běžnému životu.

Pojistnou částku si mohu nastavit konstantní, tedy po celou dobu trvání pojištění stejnou, nebo klesající, která je levnější, ale lineárně se snižuje po dobu trvání pojištění. Tedy pokud bych dostal rakovinu letos, dostal bych 500 000 Kč, ale v půlce trvání pojistné smlouvy již pouze 250 000 Kč. Riziko si také můžeme sjednat ve třech variantách, dle rozsahu nemocí - Basic, Standard, Exclusive - ty to varianty si můžete prohlédnou výše.

Jak lze vidět v kalkulačce, varianta s plesajícím plněním vychází levněji.

Příklad vyváženého pojištění:


Konkrétně u svého pojištění jsem kvůli snížení pojistného zvolil variantu, kdy klesající pojistná částka bude 400 000 Kč (za 152 Kč / měsíc) a konstantní pojistná částka bude 150 000 Kč (za 184 Kč / měsíc).

Pokud bych dostal rakovinu tento rok, tedy v produktivním věku, kdy mám malé děti, splácím hypotéku a úvěr na auto, dostanu vyplacen součet pojistných částek, tedy 550 000 Kč a já se můžu soustředit na léčbu a co nejrychlejší zotavení, přitom však budu mít dostatek financí na pokrytí splátek hypotéky a jiných závazků.

V případě, že dostanu rakovinu v 70 letech (ke konci pojistné smlouvy), bude mi vyplacena pojistná částka pouze konstantní, tedy 150 000 Kč. Věřím, že v důchodovém věku se už o mne má kdo postarat (děti, vnoučata), budu mít pasivní příjem (důchod) a hypotéku již splacenou, takže budu mít 150 000 Kč čistě na léčení a léčebné výlohy, případně ošetřovatele.

Pokud bych rakovinu nebo jinou nemoc dostal v polovině doby trvání smlouvy. Bude mi vyplacena částka konstantní (tedy 150 000 Kč) a polovina částky klesající (tedy 200 000 Kč) - v součtu by mi bylo vyplaceno 350 000 Kč. Což v 50 letech, kdy už mám děti dospělé bude stačit.

Pojistné: 
Pokud mám takto nastavené riziko vážných nemocí platím 336 Kč / měsíc, pokud bych měl pojistnou částku 550 000 Kč nastavenu pouze jako konstantní, platil bych 613 Kč / měsíc. Proto je třeba postupovat důsledně při nastavování pojistných částek v kalkulačkách pojišťoven. Vždy je potřeba hodnotit užitek z pojištění a pokrytí rizika. Pojistná událost neslouží k obohacení, ale k zachování stávající životní úrovně!


Doplněk - "Vážná onemocnění pro NĚJ / NI"

Dalším rizikem, které jsi lze v rámci životního pojištění Na Přání od Kooperativy připojistit, jsou Vážná onemocnění Pro něj nebo Pro ni. Je to poměrně výhodné připojištění, které pokrývá speciální případy vážných onemocnění. Také se toto pojištění vztahuje na narození dítěte s vrozenou vadou, což je opravdu velká osudová rána, takže peníze na speciální vybavení domácnosti nebo později třeba pečovatelku určitě přijdou vhod. Pojistná částka se také vyplácí při narození tří a vícerčat. Ve zkratce to řekne tabulka níže: 
Tabulka ukazující případy, kdy se plní z varianty Vážná onemocnění pro ... 

Pojistné je zhruba třetinové - vyplatí se!

Pojistné, pojistné částky, výplata plnění
Stejně jako u rizika Vážných onemocnění, máme i u rizika Vážná onemocnění pro něj nebo ni možnost zvolit variantu konstantní nebo klesající. Princip je úplně stejný. 

V případě, že bych dostal rakovinu prostaty, dostanu součet pojistných částek ze všech pojištěných rizik, týkajících se vážných nemocí, tedy nejenom z "vážných onemocnění pro něj", ale také z obecných "vážných onemocnění"!