Jak nahlásit pojistnou událost a na co si dát pozor

Pokud nemáte svého poradce, který by vám v nouzové situaci poradil, případně nahlásil pojistnou událost s vámi, tak jak to mám ve zvyku například já, je dobré vědět pár tipů, na co si dát při hlášení pojistné události pozor. Pojišťovny pracují s nahodilostí a při nesprávném nahlášení může i nastat situace, kdy kvůli pár slovíčkům třeba i odmítnout vyplatit plnění. Byť osobně jsem se s tím ještě nesetkal, možná právě díky správnému hlášení.

Hlášení obecně

První rada, kterou vám můžu s klidným svědomím doporučit je - používejte webové formuláře pojišťoven. Máte čas si vše projít, zkontrolovat a případně ještě upravit. Webové rozhraní bývají většinou přehledné a celým hlášením škodní události vás provedou. 

Druhou radou, kterou bych vám doporučil je kontaktovat svého poradce ještě před samotným nahlášením, kterému věříte, můžete mu popsat vzniklou situaci a který má (pravděpodobně) slušné zkušenosti s hlášením i následnou likvidací pojistných události. V případě, že se mu něco nebude zdát, doporučí vám hlášení upravit tak, aby vyhovovalo požadavkům pojišťovny. Já mám ve zvyku sednout do auta a pomoci s hlášením pojistné události. Obecně by měla být v zájmu poradce především spokojenost klienta a hladký průběh řešení klientovy nastalé situace, nikoliv pojišťovny. 


Pokud nemáte poradce, se kterým by jste se poradili. Vezměte si pojistné podmínky a zkuste si najít přímo podmínky pro konkrétní vzniklou situaci, zkuste se podívat na případné výluky, ať víte, na co si dát při hlášení dané pojistné události pozor. 

Životní pojištění - úrazové pojištění

Správné řešení úrazů začíná již při prvním ošetření. Tady není mnohdy čas vymýšlet, co se vlastně stalo, ale stačí si zapamatovat jednoduché pravidlo. Pokud například jdu po schodech a lupne mi v koleně, při kterém se přetrhne vaz, tak by teoreticky pojišťovna nemusela plnit, protože to nesplnilo podmínku nahodilosti a zranění se stalo pravděpodobně nějakým opotřebením nebo přetažením. Stačí, aby člověk pamatoval, že tam musí být nějaká nahodilá událost, tedy třeba klopýtnutí nebo uklouznutí. To je potřeba si pamatovat a již to tak hlásit u doktora, od kterého dostanete zprávu o ošetření a kterou potom dokládáte při hlášení pojistné událost, kde je třeba také nezapomenout na onu nahodilost.

Příkladem:
ŠpatněŠel jsem po schodech a prasklo mi v koleně
SprávněŠel jsem po schodech, uklouzl jsem a prasklo mi v koleně
Ideálně      Šel jsem po schodech, uklouzl jsem a při tvrdém došlápnutí mi prasklo v koleně

Majetková pojištění

Majetková pojištění mi osobně přijdou poměrně jednoduché, protože tam není moc co řešit. Tady jsou podmínky poměrně jasně dané. I přes to může být situace, která nemusí být jednoznačná a zkušený poradce a správné nahlášení pojistné události může dělat rozdíl mezi uznáním nebo neuznáním nároku na pojistné plnění.

Napadá mě případ, kdy jsme reklamovali rozhodnutí likvidace, ze škody, která vznikla mimo místo pojištění. Jednalo se o vykradené auto, kde je výluka na věci uložené v zaparkovaném vozidle (plnilo se z pojištění domácnosti) od 22:00 do 6:00 a škoda vznikla právě v noci. Právě díky neúplnému nahlášení tuto pojistnou událost likvidace zamítla plnit. Rozhodnutí jsme rozporovali s tím, že nebylo možné věci uložit jinde, protože s vozem pouze přijeli na akci, která se konala v danou noc a ráno jeli zpět, tedy nebylo možné věci uskladnit například na hotelu. Nakonec byla částka vyplacena v plné výši. K tomu se vrátíme v budoucím článku, jak rozporovat rozhodnutí likvidace.

Kdyby se to nahlásilo pořádně již z počátku, bylo by vše vyřešeno rovnou a rychleji.

Jiná věc jsou pojištění odpovědností, které mají různé výluky a tady bych doporučil, se před hlášením poradil s někým, kdo vám poradí. Případně důsledně projít pojistné podmínky, především odstavce s výlukami.

Závěrem

Tento text vznikl pouze za účelem předcházení nesrovnalostí s likvidací a k tomu, aby klient nemusel reklamovat rozhodnutí pojišťovny (likvidace). Rozhodně nedoporučuji pozměňovat události, tak aby jste se výlukám vyhnuli. Uvádějte pouze pravdu a snažte se dbát na detaily, které by mohly šetření škodní události pomoci. Pamatujte také na to, že uvedení nepravdivých informací, aby jste dostali pojistné plnění je pojistný podvod a tedy trestný čin. Je tedy třeba postupovat velmi obezřetně. 

A velmi důrazně upozorňuji před účelově vytvořenými pojistnými událostmi, jednak je to přímo ve výlukách a také je to tresntý čin pojistného podvodu.