Jak pojistit trvalé následky s vysokou pojistnou částkou a nízkou cenou

Riziko trvalých následků se vedle rizika smrti a vážných nemocí řadí mezi rizika zásadní, chcete-li fatální. Tedy ta rizika, kdy nebudete ovlivněni pouze po dobu léčby, ale také po zbytek života.

Přitom se riziko trvalých následků řadí k těm levnějším, které navíc lze odstupňovat. Lze plnit od 0%, což jsou například ztráty prstů, omezení hybností a podobně. Dále zle nastavit plnění od 10%, tedy například ztráta obou článků palce, silné omezení hybnosti kloubů a podobně velké trvalé následky. A potom lze riziko nastavit od 25%, což už jsou následky velmi velké, tedy ztráty končetin v zápěstí a výše, ochrnutí atd. Konkrétní vzorové situace lze namodelovat na osobní schůzce v kalkulačce i s konkrétními poškozeními a jejími hodnoceními (například u produktů Kooperativy).


Uvedeme si příklad přímo v kalkulačce:

Těžký trvalý následek:Poranění, pojistná částka, plnění:
Namodelujeme si nyní příklad, kdybych přišel v důsledku úrazu o ruku v zápěstí a nohu v kyčli. Přesně proto mám nastaveny pojistné částky hlavně na větší trvalé následky konkrétně 500 000 Kč od 10% (za 26 kč / měsíc) a ty opravdu fatální na 1 000 000 Kč (za 37 Kč / měsíc). Výše uvedené poškození je v součtu nad 100% a dostávám tedy plné plnění - od 0% je to 200 000 Kč, od 10% je to 500 000 Kč a od 25% je to 1 000 000 Kč, to vše sečteno a vynásobeno ještě 8mi násobnou progresí. Dohromady tedy dostanu 13 600 000 Kč.

Důsledky takového poranění:
Důsledky pro takové poranění si je schopen pravděpodobně každý odvodit sám. I při mém fyzicky nenáročném zaměstnání budu muset vynaložit velké úsilí a upravit celý svůj život, abych mohl alespoň částečně vykonávat svou práci. Potřebuji se v prvé řadě zotavit jak fyzicky, tak psychicky. Poté koupit auto s automatickou převodovkou, bude se mi jednou rukou špatně pracovat a psát na počítači. Pokud bych byl řemeslník, tak mohu rovnou své uplatnění hledat úplně někde jinde, což  trvá a rozhodně tato změna nebude jednoduchá. Navíc hypotéka se nebude ptát, proč ještě není zaplacená a jestli mám po jejím zaplacení vůbec finance na základní potřeby.

Lehký trvalý následek:Poranění, pojistná částka, plnění: 
Nyní vezměte v potaz, že máte po úrazu lehce omezenou hybnost ruky v lokti, pojišťovna má takový trvalý následek ohodnocen na 3%, při nastavené pojistné částce 200 000 Kč (za 27 Kč / měsíc) mi tedy pojišťovna vyplatí pouze 6000 Kč. Pojistné částky lze samozřejmě nastavovat dle individuálních potřeb klienta.

Důsledky takového poranění:
V mém případě, tedy pokud jsem obchodní zástupce, cestuji autem a pracuji na počítači, takové zranění znamená nějaké omezení při sportovních aktivitách, ale neohrozí to mou schopnost zajistit rodinu, splácet hypotéku a obecně dodržet své závazky vůči sobě i svému okolí.