Riziko smrti, jak a kdy jej vůbec pojistit a jak ušetřit

Asi nejfatálnější riziko ze všech je samozřejmě riziko smrti. I když opět záleží na úhlu pohledu. Pojištěním rizika smrti kryjeme především pozůstalé - tedy partnera, děti, případně rodiče. Obecně vnímám jako velmi důležité především dva důvody.

Finanční závazky, ať už hypotéky nebo různé spotřebitelské úvěry, jsou prvním důvodem. Samozřejmě pokud mám hypotéku a splácím rodinný dům, ve kterém žiji s rodinou, tak to poslední, co bych po sobě chtěl odkázat, je dluh, který by v extrémním případě vedl k vystěhování mé rodiny z našeho domu, kvůli neschopnosti splácet v důsledku ztráty mého příjmu. Stejně tak u spotřebitelských úvěrů to nemusí být pro truchlící osobu zrovna jednoduché a příjemné.

Důvodem druhým jsou děti, především ty menší. Pokud se mi něco stane, nejen že už tak časově a psychicky náročná výchova zůstane na mé manželce, ale také výdaje s výchovou spojené. I na to je dobré při zřizování životního pojištění myslet.

A naopak kdy není třeba pojišťovat smrt? Pokud nemáte žádné finanční závazky, které by pozůstalí museli řešit, máte dospělé děti a rodina má dostatečnou finanční rezervu na případný pohřeb, popřípadě žijete sám nebo sama. Pak raději investujte do rizik, které vám přinesou pomoc v případě, že neočekávanou událost, ať už je to onemocnění nebo úraz, přežijete.

Způsoby nastavení rizika smrti

Právě pro různé důvody, ze kterých si sjednáváme, máme různé možnosti, jak riziko smrti v životním pojištění zajistit. Opět stejně jako v pojištění vážných nemocí můžeme nastavovat riziko s pojistnou částkou konstantní nebo klesající, ale také můžeme nechávat vyplácet důchod pozůstalým.

Konstantní pojistná částka
Obecně by se to dalo nazvat také bolestným či odškodným pro pozůstalé. Jsou to prostředky, které pozůstalým pomohou přenést se přes těžkou životní ránu, kterou jim vaše smrt přinese. Jsou to prostředky, které jim ulehčí od nákladů na pohřeb a podobně.

Konstantní pojistná částka znamená, že se vyplacená částka nebude měnit po celou dobu pojištění. Pokud nastavím pojistnou částku na 250 000 Kč, námi určený pozůstalý ji dostane ať umřeme za rok nebo v ke konci smlouvy, tedy třeba v 70 letech.

Klesající pojistná částka 
Klesající pojistná částka obyčejně kopíruje naše finanční závazky, například hypotéku. Například mám hypotéku ve výši 2 000 000 Kč na 25 let. Nepotřebuji, abych byl i po splacení hypotéky pojištěn stále na 2 000 000 Kč. Takové riziko je samozřejmě dražší, což si ukážeme na tabulce níže.

Výplata důchodu
Typický případ - mám 15leté dítě a chci, aby pokud umřu, mělo možnost studovat do 25 let bez finančních potíží. Navíc chci mít jistotu, že mu peníze budou chodit postupně, aby mu nepřišel například 1 000 000 Kč najednou a ve své mladistvé nerozvážnosti si místo studia nekoupil auto. Nastavím tedy, že po dobu 10 let mu má chodit 15 000 Kč měsíčně.

Všechny tři výše uvedené způsoby lze kombinovat, vše je otázka pojistného, na které jsem ochoten za pojištění platit.

Pohled do kalkulačky


Ještě než se zhrozíte, tuto první tabulku jsem zde zařadil, jenom aby byl vidět rozdíl v pojistném (tedy ceně za dané riziko). Konstantní a výplata pro pozůstalé jsou samozřejmě nejdražší, protože pojistná částka je stejná po celou dobu pojištění, až do 70 let. Nicméně řekli jsme si, že dítě potřebujeme mít zaopatřené pouze do 25 let, takže pojďme začít s kalkulačkou pracovat.

Příklad

Máme tedy hypotéku 2 000 000 Kč do 54 let, partnera a také 15leté dítě, které chceme zabezpečit do jeho 25 let. Pojďme se podívat, jak nastavit pojištění a co nám to udělá s cenou pojistného. 


  • Smrt s pojistnou částkou konstantní - manželce odkážeme 100 000 Kč jako bolestné, které jí pomůže vypravit pohřeb a zahnat smutek - může si dát třeba měsíc volna na vytřídění věcí a podobně. Cena rizika 66 Kč / měsíc.
  • Smrt s pojistnou částkou klesající - pokryjeme hypotéku, tu máme do 54 let a bude postupně klesat, takže kopírovat dluh, který by jsme po sobě zanechali, tedy i snižující se pojistná částka bude stačit. (Anuitní klesání nyní nechám stranou, ale nastavit lze a mělo by kopírovat úrokovou sazbu úvěru / hypotéky). Cena rizika 146 Kč / měsíc.
  • Smrt s výplatou důchodu - riziko stačí pokrýt do 39 let, protože to už bude mít dítě 25 let a rizika již nebude potřeba. Cena rizika tedy 174 Kč / měsíc.
A máme hotovo nastavení rizika smrti.