Podpojištění. Co to je a co v takovém případě hrozí.

Jeden z častých důvodů, proč vám volají pojišťovací poradci a makléři, aby si s vámi sjednali schůzku a zkontrolovali majetková pojištění, případně jej předělali do nových smluv. Je podpojištěnost opravdu důvod k náhradě stávající smlouvy? Co to vlastně podpojištěnost je a co hrozí v při plnění ze smlouvy, která je podpojištěná. To si shrneme v dnešním článku.

Co to je podpojištěnost?

Podpojištěnost je stav, kdy je ve smlouvě sjednána nižší pojistná částka než je hodnota předmětu pojištění, ať už je to soubor věcí movitých (např. domácnost) nebo nemovitost.

Jednoduše řečeno, pojistná částka - tedy maximální částka, kterou vyplatí pojišťovna při totální škodě předmětu pojištění, musí být stejná nebo vyšší než hodnota předmětu pojištění.

Dejme si příklad - máme rodinný dům. Ten má hodnotu v nové ceně 3 000 000 Kč, pojistná částka musí být tedy vyšší než 3 000 000 Kč, pokud je nižší nastává stav podpojištěnosti.

Čeho se podpojištěnost týká?

Podpojištěnost se uplatňuje především u majetkových pojištění, nejčastěji nemovitostí (bytové jednotky, rodinné a bytové domy) a souboru věcí movitých (domácnosti, movité majetky firem). Pojišťovna nemůže uplatnit stav podpojištěnosti například u životního pojištění, kde existuje pouze doporučení na výši pojistných částek, ale ty si nastavujete sami. Stejně tak u pojištění odpovědnosti, ať už z provozu motorového vozidla, občanské odpovědnosti nebo odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

Co se stane v případě pojistné události vzniklé na "podpojištěné" smlouvě? 

Pojišťovna bude uplatňovat srážku z pojistné částky, tedy financí, které by vám měly být vyplaceny, ve stejném poměru, v jakém byla smlouva podpojištěna.

Ukažme si to na příkladě. Rodinný dům má hodnotu 2 000 000 Kč, ale byl pojištěn pouze na 1 000 000 Kč. Máme tedy 50% podpojištěnost a nastane situaci, kdy celý kompletně shoří, zbytky ještě zalijí hasiči vodou, takže i vodou nasáklé obvodové zdi musí být zbourány. Nastane tedy totální škoda.

Zde se často chybuje v tom, že si pojištěný myslí, že dostane pojistnou částku celou, tedy 1 000 000 Kč, ale pojišťovna z této částky poskytne plnění ve stejném poměru, jako je podpojištěnost, tedy 50%. Dostane tedy pouze 500 000 Kč. A takto funguje podpojištěnost v praxi. Stejně to platí i pro škody parciální, tedy částečné.

Jak může vzniknout podpojištěnost?

  • Z mé zkušenosti nejčastěji prostě časem. Díky inflaci a růstu ceny nemovitostí starší smlouvy prostě spadnou do podpojištěnosti tak nějak samy. Před 10 lety jste si pojistili dům za 2 000 000 Kč, ale dnes už by jste jej nepostavili ani za 3 000 000 Kč. A to už máte třetinovou podpojištěnost. 
  • Špatně nastavenou smlouvou, ať už z nevědomosti nebo ze snahy snížit pojistné - cenu pojištění. Toho by se ale zprostředkovatel (zástupce pojišťovny nebo makléř) dopustit neměl, je to jeho profesní odpovědnost. 
Je opravdu podpojištěnost důvodem k aktualizaci smlouvy? 
Tady je odpověď poměrně jednoduchá. Ano je. A pojistné (cena pojištění) nemusí být ani o tolik vyšší.

Z mé zkušenosti se mnohým klientům aktualizace smlouvy většinou vyplatí, je to vše o individuálním případu. Nové smlouvy mívají většinou širší krytí různých rizik, pojišťovny se díky konkurenci snaží přinášet novinky a bonusy. 

A co se týče pojistného? Není výjimkou, že zůstane stejné i při navýšení pojistných částkek a rozšíření krytí na pojistná rizika, která předešlá smlouva neobsahovala. Bohužel to ale není pravidlem, někdy opravdu odcházím ze schůzky s tím, že je lepší zachovat stávající smlouvu, byť s mírným podpojištěním.

Ostatně podívejte se na zprávy týkající se podpojištění....