Koronavirus a pojištění - z čeho lze žádat plnění

Dneska se podíváme na aktuální situaci, která bohužel panuje. Množí se dotazy z jakých rizik lze žádat plnění v životním pojištění. Pojďme se tedy podívat, z čeho by se plnilo v přímé souvislosti s koronavirem a jeho momentální epidemií. 

Životní pojištění

Životní pojištění slouží k narovnání přijmu v nastalé nestandardní situaci, ať už je to zranění nebo třeba ošetřování dítěte. Zkrátka jestli si nevydělám v práci 1000 Kč za den, ale pouze 600 Kč za den, tak potřebuji 400 Kč / den dorovnat, abych si zachoval svůj standard. To je princip. Pojďme se podívat na rizika, které jsou momentálně aktuální.

Ošetřování dítěte

Pokud máte sjednáno v životním pojištění riziko ošetřování dítěte, můžete po skončení doby ošetřování žádat o plnění. Některé produkty životního pojištění dokonce nepotřebují ani potvrzení OČR (ošetřování člena rodiny), který získáte na ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) - to je například Flexi, kterou nabízíme. 

Pozor však na čekací dobu, tedy dobu od sjednání pojištění, kdy nebude plněno. Například u produktu Na Přání je tato doba 3 měsíce, ale v rámci úrazů se tato doba neuplatňuje, u produktu Flexi to je 2 měsíce bez výjimky.

Existuje také karenční doba, tedy doba, kdy se neplní. U produktu Na Přání je to 10 dní. V případě, že tedy budete ošetřovat dítě trvat 40 dní, tak pojišťovna poskytne plnění za 30 dní. V různých produktech je také různá maximální doba plnění. U produktu Flexi je to 29 dní. 

Týká se to momentálně každého, kdo má doma děti v rámci preventivního uzavření škol usnesením vlády. Každý má nárok na plnění z tohoto rizika, ať už chodíte do práce nebo nikoliv, ať už jste doma s dětmi vy nebo třeba jejich prarodiče. 

Pracovní neschopnost

Toto riziko se týká konečně nás dospělých bez výhrady, ať jsme OSVČ nebo v zaměstnaneckém poměru. Možná OSVČ více, protože v případě nařízené karantény si nevydělá vůbec nic, pokud nemá práci výhradně z domova, ale zaplatit si sociální a zdravotní pojištění bude muset tak či tak, stejně jako bydlení a jídlo. 

Nicméně tady je potřeba mít důvod, tedy ideálně potvrzení o pracovní neschopnosti. To vám vystaví obvodní lékař, pokud budete třeba v karanténě v případě návratu ze zahraničí. Podrobné informace o karanténě ve vztahu k pracovní neschopnosti naleznete v příručce Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud už se nákaza projeví, tak budete samozřejmě v pracovní neschopnosti po celou dobu léčení. U OSVČ se v produktu Na Přání potvrzení nevyžaduje. 

V rámci preventivní karantény však pravděpodobně na plnění nebudete mít nárok. Riziko pojištění pracovní neschopnosti v rámci životního pojištění se totiž sjednává s různě dlouhými karenčními dobami. Například v produktech Na Přání i Flexi je to minimálně 15 dní. Tedy karanténa jako taková by nestačila, ale kdyby se onemocnění potvrdilo a léčení trvalo dalších 30 dní, pak by jste toto léčení již zaplaceno dostali.  

Hospitalizace

No a poté je tady také riziko hospitalizace, to bych řekl, že je sice nejjednodušší, ale zároveň už poměrně závažné a do takové situace se dostat nechceme. Zde se většinou platí od první noci v nemocnici.

Je už to sice poměrně krajní situace, kdy se máme v případě potvrzení nákazy nemocnicím spíše vyhýbat, ale v případě zhoršení stavu se tam člověk může dostat a nějaký čas si tam pobýt. Hospitalizace je často sjednávané riziko a není ani nějak drahé.

Smrt

Riziko smrti ve vztahu ke koronaviru se týká především starších a chronicky nemocných lidí, kteří následně mohou nákaze podlehnout. Bohužel týká se to poměrně vysokého procenta nakažených. Zde by se samozřejmě plnilo, tak jak máte nastaveno ve smlouvě.

V případě nově sjednaných pojištění dejte pozor na čekací doby, bývají v řádech měsíců. Jak nastavit riziko smrti jsme si již prošli v předchozím článku